Tư Vấn Quản Lý

Vấn đề trong Quản trị doanh nghiệp

Doanh nghiệp không xây dựng cơ cấu tổ chức, không phân cấp quản lý dẫn đến công việc bị tồn đọng, quá tải, hiệu quả công việc không cao.

Doanh nghiệp không mô tả chi tiết công việc từng bộ phận nhân sự, không có chỉ số KPI đánh giá hiệu quả công việc, tuyển dụng nhân sự bừa bãi, chi phí tiền lương và chi phí liên quan lãng phí.

 

Giải pháp của Famiviet

Chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ tư vấn quản lý chuyên nghiệp, bao gồm:

- Thẩm định phương án kinh doanh của doanh nghiệp, phân tích doanh thu, chi phí và hiệu quả hoạt động để đề ra phương án cải tiến doanh nghiệp

- Cùng ban lãnh đạo xem xét và xây dựng mô hình tổ chức quản lý, xác định vị trí từng phòng ban, thông nhất quy trình, quyền hạn, trách nhiệm

- Tham gia vào quá trình xây dựng bảng mô tả chi tiết công việc từng nhân sự từ đó xây dựng chỉ số KPI đánh giá hiệu quả 

- Tư vấn giải pháp, cơ chế chính sách tiền lương, thưởng để đảm bảo quyền lợi nhân sự, nâng cao hiệu quả công việc và đồng thời giúp công ty kiểm soát tốt sức khỏe tài chính.

- Tư vấn ứng dụng Công nghệ Thông tin trong quản lý

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được nhận được dịch vụ tư vấn toàn diện

Công ty Cổ phần Famiviet

Email: email@famiviet.vn