Năng Lượng

Tổng quan

Việt Nam có tiềm năng đặc biệt lớn ở việc khai thác các nguồn Năng lượng tái tạo như: Thủy điện, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối. Trong đó thủy điện được tập trung phát triển gần như tối đa tại Việt Nam, chiếm hơn 40% tổng công suất điện quốc gia.

Giải pháp của Famiviet

Vấn đề an ninh năng lượng là vô cùng quan trọng với quốc gia nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Famiviet nghiên cứu đầu tư các nguồn năng lượng tái tạo ngoài Thủy điện như: Điện mặt trời, Điện gió, Điện sinh khối.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được nhận được dịch vụ tư vấn toàn diện

Công ty Cổ phần Famiviet

Email: email@famiviet.vn