Nghiên Cứu Thị Trường

Tổng quan

Nghiên cứu thị trường là công tác nhận dạng, lựa chọn, thu nhập, phân tích và phổ biến thông tin với mục đích hỗ trợ việc ra quyết định, xử lý các vấn đề và nắm bắt cơ hội trong kinh doanh.

Môi trường kinh doanh hiện nay rất năng động và luôn luôn biến đổi không ngừng. Điều này đòi hỏi các nhà đầu tư, nhà quản trị doanh nghiệp cần thu thập dữ liệu thị trường để hiểu, phòng tránh rủi ro và tăng cơ hội thành công trong mỗi dự án.

Giải pháp của Famiviet

Chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ nghiên cứu thị trường chuyên nghiệp, gồm các bước cơ bản:

Bước 1 - Xác định mục tiêu đối tượng cần nghiên cứu

Bước 2 - Thiết kế bộ câu hỏi, trường dữ liệu phù hợp với đối tượng

Bước 3 - Thu thập thông tin, dữ liệu

Bước 4 - Rà soát, kiểm tra chất lượng dữ liệu

Bước 5 - Làm sạch, mã hóa số liệu

Bước 6 - Xử lý và phân tích số liệu

Bước 7 - Đánh giá thực trạng thị trường, nhận định xu hướng

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được nhận được dịch vụ tư vấn toàn diện

Công ty Cổ phần Famiviet

Email: email@famiviet.vn