Tư Vấn M&A

Định nghĩa M&A

M&A là tên viết tắt của cụm từ Mergers (Sáp nhập) và Acquisitions (Mua lại). M&A là hoạt động giành quyền kiểm soát doanh nghiệp thông qua hình thức sáp nhập hoặc mua lại giữa hai hay nhiều doanh nghiệp để sở hữu 1 phần hoặc toàn bộ doanh nghiệp đó.

Với hình thức sáp nhập là sự liên kết giữa các doanh nghiệp có cùng quy mô và cho ra đời một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân mới. Doanh nghiệp sáp nhập sẽ sở hữu toàn bộ tài sản, những lợi ích cũng như quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bị sáp nhập. Hai doanh nghiệp liên kết với nhau vì lợi ích chung.

Mua lại là hình thức một doanh nghiệp lớn sẽ mua lại những doanh nghiệp nhỏ và yếu hơn và doanh nghiệp mua vẫn giữ tư cách pháp nhân cũ. Doanh nghiệp mua lại được quyền sở hữu hợp pháp đối với doanh nghiệp được mua.

Rủi ro trong M&A

Trong bối cảnh thị trường M&A được dự báo sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới, cùng với sự phát triển của thị trường, các rủi ro trong những thương vụ cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn, ví dụ như: rủi ro pháp lý, rủi ro bảo mật, rủi ro về thị trường…

Hợp tác M&A cùng Famiviet

Chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp dịch vụ tư vấn M&A chuyên nghiệp, bao gồm:

- Thiết kế bản chào dự án/ doanh nghiệp và tìm kiếm khách hàng tiềm năng

- Tư vấn cấu trúc chuyển nhượng dự án/ doanh nghiệp

- Tham gia vào quá trình thẩm định dự án/ doanh nghiệp

- Thương thảo điều khoản chuyển nhượng; soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng

- Tư vấn/sắp xếp phương án tài chính phù hợp cho bên mua.

- Tư vấn chuyên sâu khác theo yêu cầu.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được nhận được dịch vụ tư vấn toàn diện

Công ty Cổ phần Famiviet

Email: email@famiviet.vn