Thành Phố Thông Minh

Tổng quan

Thành phố Thông minh là nơi các mạng lưới và dịch vụ truyền thống được thực hiện hiệu quả hơn với việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số và viễn thông vì lợi ích của cư dân và doanh nghiệp.

Giải pháp của Famiviet

Famiviet nghiên cứu đầu tư "Thành phố thông minh" theo các nhóm yếu tố sau:

- Ứng dụng công nghệ để phát triển bền vững, quản lý tài nguyên thiên nhiên

- Sử dụng trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây,..để quản lý thành phố

- Nghiên cứu đầu tư các nhóm ngành kinh tế ứng dụng công nghệ thông tin

- Phát triển cộng đồng cư dân tri thức, hiện đại, phối hợp giám sát quản lý thành phố

- Chính quyền điện tử

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được nhận được dịch vụ tư vấn toàn diện

Công ty Cổ phần Famiviet

Email: email@famiviet.vn